ΘΗΛΥΚΕΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΙ

Anjie Haus Jackson
Anjie Haus Jackson
Hero Feetback - Rea Feetback

Aneza Haus Jackson
Aneza Haus Jackson
Connan Vom Kastanienwald - Amore Mia vom Hutweide

Agnes Haus Jackson
Agnes Haus Jackson
Connan Vom Kastanienwald - Amore Mia vom Hutweide

Rea Feetback
Rea Feetback
Ullo Feetback - Roksi Feetback

Fany Haus Jackson
Fany Haus Jackson
Connan vom Kastanienwald - Toska Feetback

Toska Feetback
Toska Feetback
Ferdinand Feetback - Hana Splitberg